Cách lưu trữ phim video lên facebook để phát lên website

Discussion in 'Paid to Upload (PTU)' started by teen4share, Sep 24, 2018.

Moderators: King
  1. teen4share

    teen4share Guest

    Như ae đã biết là giờ các web phim chuyển hết qua host facebook mà ko lo bản quyền. Bác nào biết share cho ae dùng với đc ko?

Share This Page