bọn lol remitano làm ăn chán lắm ae,, chiều nay rút tiền về vietcombank mà...

Discussion in 'Offers' started by Cao Văn Nam, Nov 8, 2018.

  1. Cao Văn Nam

    Cao Văn Nam Guest

    bọn lol remitano làm ăn chán lắm ae,, chiều nay rút tiền về vietcombank mà nó ko chuyển vì lí do này nọ. AE nào đang bị như mình ko? may mà rút có mấy củ thôi chứ rút nhiều thì ăn lol rồi.

Share This Page