Addon giải captcha của google

Discussion in 'Captcha Tools' started by kiemtienspeed, Dec 2, 2018.

 1. Lần đầu đăng bài có gì sai sót admin và mn bỏ qua cho

  MÌnh test thấy khá ok. Chỉ việc cài addon và sử dụng. Addon sẽ tự động click vào "im not a robot" và kích hoạt (người dùng ko phải làm gì kể cả kích hoạt xác nhận hình ảnh nó cũng bỏ qua được.)

  Ưu Điểm : Miễn Phí
  Nhước Điểm : Không chạy được trong ẩn danh.

  Hướng Dẫn Sử Dụng :
  - Cài addon
  - Khi Captcha của google hiện lên thì nó sẽ tự động xác thực cho mình !
  >>> Mình để ở bài viết blog của mình nhé...

  Addon giải captcha của google

Share This Page