1xBet Làm ăn bố láo, thiếu trách nhiệm

Discussion in 'Report SCAM' started by anjfire, Oct 22, 2018.

  1. anjfire

    anjfire Guest

    Chào các bạn, chả là mình có chơi ở trang http://www.1xBet.com rồi đùng 1 ngày, nó bắt xác minh tài khoản, OK, mình đã làm tất cả yêu cầu từ chụp CMND 2 mặt tới chụp chân dung... blah blah blah... [​IMG]

    Và chat support thì họ bảo là phải chờ 72h, OK 3 ngày cũng nhanh thôi, nhưng mình đã chờ 2 lần cái 72h đó mà vẫn chưa thấy hồi âm nên email lại cho support thì họ bảo tài khoản của mình là trường hợp đặc...

    1xBet Làm ăn bố láo, thiếu trách nhiệm

Share This Page